Nieuwsbrief

Financieel inzicht

Speciaal voor mensen die inzicht willen in hun financiële situatie zijn we een samenwerking aangegaan met FinRust. We krijgen steeds vaker de vraag van onze klanten om inzicht te geven in zijn of haar de financiële huishouding. Bijvoorbeeld ondernemers of dga‘s die voor zichzelf pensioen willen opbouwen. Of werknemers die gaan pensioneren en pensioen moeten aankopen.

Met de software van FinRust kunnen we snel en adequaat je totale financiële plaatje schetsen en scenario’s doorrekenen van de gevolgen bij pensioneren, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Nadat we deze gevolgen inzichtelijk hebben gemaakt stellen we samen vast of het nodig is om aanvullingen op de bestaande voorzieningen te treffen. Daarna doen we een concreet voorstel voor deze eventuele voorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een aanvulling op je pensioen, een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Om goed inzicht te geven zullen we een inventarisatie van je financiële situatie moeten maken. Dit betekent; gegevens verzamelen. Dit kan een tijdrovende exercitie zijn. Om dit gemakkelijker te maken gebruiken wij een app van Ockto. Hiermee kan jij en eventueel je partner financiële gegevens die bekend zijn bij onder andere de belastingdienst en het UWV digitaal aan ons aanleveren. Deze gegevens vormen samen met eventuele lopende polissen de basis van onze analyse. Kortom: snel en gemakkelijk inzicht.

Wil je meer weten over hoe we ook jou of je medewerkers inzicht kunnen geven? Neem dan contact met ons op.