Nieuwsbrief

Advies voor een hoger pensioen

Wist je dat een medewerker die met pensioen gaat niet hoeft te kiezen voor het standaard uitkeringsvoorstel van de verzekeraar? Er bestaat een zogenaamd shoprecht.

Het pensioen dat is opgebouwd in een beschikbare premieregeling hoeft niet te worden ingekocht bij de huidige uitvoerder van de pensioenregeling. Je kunt shoppen voor een hoger pensioen. Ook kun je kapitalen opgebouwd bij verschillende werkgevers omzetten in één uitkering. Dit bespaart kosten en leidt tot een hogere pensioenuitkering.

We zien het vaak mis gaan
Veel werknemers die met pensioen gaan worstelen met de aankoop van hun pensioen. De aankoop is een belangrijke beslissing, daarbij komt dat je je zich aan allerlei ingewikkelde regels moet houden. Dit laatste resulteert er vaak in dat ingegaan wordt op de standaard aanbieding van de pensioenuitvoerder. Dit is lang niet altijd de beste optie.

Door de lage rentestand zijn de aan te kopen pensioenen op dit moment relatief laag. Dit kan leiden tot teleurstelling over de hoogte van het pensioen. Er zijn echter mogelijkheden om de uit te keren pensioenen meer passend te maken. Zo kun je kiezen voor een hoog/laag constructie, waarbij je de eerste jaren een hoger pensioen ontvangt dan de jaren daarna. Ook is het mogelijk om te blijven beleggen met je pensioengeld. Dit resulteert in aanvang tot een fiks hoger pensioen.

Advies
Binnen onze praktijk vragen steeds meer toekomstige pensionado’s om advies over hun in te gaan pensioen. We starten ons advies altijd met een inventarisatie van alle opgebouwde pensioenen en een uitgebreide voorlichting over de mogelijkheden die er zijn. Daarna bepalen we samen welke constructie het meest passend is. Vervolgens zoeken we hierbij de uitvoerder met de beste aanbieding, zodat u het maximale uit uw pensioengeld haalt.

Wil je ook advies over je in te gaan pensioen? Neem dan contact met ons op.