Beheer

Wil je af van de administratieve rompslomp van je pensioenregeling? Bij Strax Pensioen nemen we die graag uit handen. We handelen de administratie af en als je dat wil, verzorgen we ook de communicatie met je medewerkers. Ieder jaar komen we langs voor een onderhoudsgesprek en we houden je natuurlijk op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Het beheren van jouw pensioenregeling heeft niet alleen een administratieve kant, maar ook een communicatieve.

Administratief beheer

We verzorgen alle aan- en afmeldingen. Daarnaast begeleiden we de jaarlijkse salarisronde en berekenen we ieder jaar de eigen bijdragen van je werknemers. Zo zorgen we ervoor dat de regeling wordt uitgevoerd op basis van de juiste gegevens.

Ieder jaar voeren we een onderhoudsgesprek. Ook houden we je natuurlijk op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Als jij of één van je medewerkers vragen hebben over de pensioenregeling, dan staan we paraat. Ook bij specifieke vragen van werknemers over bijvoorbeeld waardeoverdracht en echtscheiding staan we hem of haar zoveel mogelijk bij.

Alle voorlichting valt onder het beheercontract. Moeten we de regeling wijzigen of wil je extra advies, dan maken we afspraken over de kosten hiervan.

Communicatie

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar jij en je medewerkers veel geld in investeren. Door goed te communiceren over de pensioenregeling verhoog je de waardering van je regeling. Daarnaast voldoe je hiermee aan de wettelijke plicht rondom pensioencommunicatie.

Wij lichten je medewerkers voor op drie belangrijke momenten:

  1. Bij indiensttreding leggen we uit welk pensioen wordt opgebouwd en geven we inzicht in de te verwachten pensioenuitkeringen. Ook leggen we uit welke keuzes de medewerker zelf kan maken en hoe het portaal van de pensioenuitvoerder werkt.
  2. Vanaf ongeveer 15 jaar voor de pensioendatum worden bij de meeste pensioenregelingen op deelnemersniveau de beleggingen aangepast op basis van een lifecycle-principe. Deze wijziging van de beleggingssamenstelling heeft grote invloed op het uiteindelijk uit te keren pensioen. De medewerker kan zelf keuzes maken over de samenstelling van de belegging en hiermee invloed uitoefenen op de uiteindelijke pensioenuitkeringen. Wij geven voorlichting over de mogelijke keuzes en de consequenties.
  3. In de maanden voor pensioneren moet je medewerker bij de meeste pensioenregelingen zijn of haar pensioen aankopen. Dat is vaak spannend. Onze adviseurs begeleiden en vertellen precies wat er in deze periode moet gebeuren en hoe het in zijn werk gaat. Daarnaast lichten we je medewerker voor over de keuzes die er zijn. Eventueel bespreken we ook het voorstel van de pensioenverzekeraar.

Alle voorlichting valt onder het beheercontract. Als je medewerker extra advies wil over de aankoop van het pensioen, dan maken we afspraken over de kosten hiervan.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek