Nieuwsbrief

Nieuw pensioenstelsel: wat betekent dit voor u?

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2023 nieuwe pensioenwetgeving in gaat. Na ingang van deze wetgeving volgt een overgangsfase tot 1 januari 2027. Uiterlijk op deze datum moeten alle pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving voldoen.

De wetgeving wordt aangepast naar aanleiding van het pensioenakkoord. In grote lijnen bepaalt dit akkoord een herziening van pensioenregelingen voor werknemers en het standaardiseren van het nabestaandenpensioen. Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor alle pensioenregelingen. Ook die van u.

De pensioenregeling voor uw medewerkers gaat veranderen
De twee belangrijkste veranderingen op een rij: De premie-inleg wordt voor alle deelnemers gelijk.
Voor beschikbare premieregelingen geldt nu dat het premiepercentage stijgt naarmate deelnemers ouder worden. Iedere deelnemer bouw hierdoor jaarlijks hetzelfde pensioen op. In de nieuwe regelgeving wordt vastgelegd dat voor alle deelnemers, ongeacht de leeftijd, hetzelfde premiepercentage gehanteerd dient te worden. Hierdoor bouwen deelnemers op jongere leeftijd meer pensioen op dan op oudere leeftijd.

Het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd: De hoogte van verzekerde nabestaandenpensioenen is nu onder andere afhankelijk van het mogelijke aantal dienstjaren van een deelnemer. In het pensioenakkoord is afgesproken de hoogte van het nabestaandenpensioen onafhankelijk van diensttijd te maken en het standaard op risicobasis te verzekeren. Het nabestaandenpensioen wordt vastgesteld als percentage van het salaris.

De overgangsperiode
Voor deelnemers die voor 1 januari 2027 in dienst zijn getreden mogen beschikbare premieregelingen met een stijgende staffel gehandhaafd blijven. Na 1 januari 2027 moeten nieuwe deelnemers toetreden in een regeling met een gelijkblijvend premiepercentage. Dit kan betekenen dat u twee pensioenregeling binnen uw bedrijf krijgt. Één voor bestaande en één voor nieuwe deelnemers. U kunt er ook voor kiezen alle deelnemers in één regeling met een gelijkblijvend percentage onder te brengen.

De nieuwe wetgeving is nog niet definitief
Het wetgevingsproces is in volle gang. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 in te laten gaan. Dit blijkt niet haalbaar te zijn. Onlangs heeft minister Koolmees bekend gemaakt de beoogde ingangsdatum een jaar op te schuiven naar 1 januari 2023.

Heb je vragen over het nieuwe pensioenstelsel, dan kunt je natuurlijk contact met ons opnemen. Uiteraard houden we je op de hoogte van de relevante wijzigingen en komen in actie als dit nodig is.