Nieuwsbrief

Overgangsrecht levensloopregeling eindigt 2021

Heb je nog saldo in je levensloopregeling? Dan is het goed om na te denken wat je hier mee gaat doen.

Sinds 2012 kunnen nieuwe deelnemers niet meer gebruik maken van de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers is een overgangsrecht ingegaan. Deze deelnemers kunnen belastingvrij blijven sparen tot 31 oktober 2021. Is er nog een levenslooptegoed per 1 november 2021, dan zal de uitvoerder van de levensloopregeling dit bedrag eind 2021 uitkeren.

Gevolgen van uitkeren
De uitkering van het levensloopsaldo is belast. De uitvoerder zal loonbelasting inhouden op het saldo. Ook kan de uitkering gevolgen hebben voor eventuele toeslagen, omdat je een hoger belastbaar inkomen krijgt. Het ontstane netto vermogen is belast in box 3.

Levensloopsaldo storten in pensioen
Het is mogelijk om je levensloopsaldo of een deel hiervan in je pensioen te storten. Hiermee voorkomt u dat het saldo wordt uitgekeerd en in 2021 wordt belast. Daarnaast wordt je pensioen verhoogd.

Je kunt niet onbeperkt storten in je pensioenpot. Hier moet voldoende fiscale ruimte voor zijn. Als je wilt kunnen wij deze ruimte voor je berekenen.