Nieuwsbrief

Toetredingsleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2024

Een van de maatregelen die vermeld worden in de nieuwe pensioenwetgeving Wet Toekomst Pensioenen (WTP) betreft het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar. De ingangsdatum van deze wijziging zal 1 januari 2024 zijn. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar. Waarschijnlijk is dit bij u als werkgever ook het geval. U zult dus per 1 januari 2024 de pensioenregeling moeten aanpassen naar een toetredingsleeftijd van 18 jaar. En hierbij komt meer kijken dan u in eerste instantie zou denken.

Wat betekent dit voor u
Aanpassing van uw pensioenregeling is nodig om de opname van jongere werknemers vanaf de leeftijd van 18 jaar mogelijk te maken. Huidige werknemers in de categorie van 18 tot 21 jaar moeten vanaf 01-01-2024 worden aangemeld in de pensioenregeling. Dit geldt ook voor eventuele oproepkrachten.

Diverse vragen komen dan vervolgens in beeld:

  • Welk premiepercentage voor deze leeftijdscategorie wilt u als werkgever daarvoor hanteren en past fiscaal?
  • Wat wordt de impact op de totale pensioenpremielast afhankelijk van de instroom van jongeren nu en in de toekomst?
  • Zou de huidige premiestaffel voor alle leeftijdscategorieën daarmee herzien moeten worden?
  • Is daarbij aanpassing van de werknemersbijdrage gewenst?

Wat moet u doen?
Voor u als werkgever is het van belang om per 1 januari 2024 te voldoen aan de verlaging van de opnameleeftijd naar 18 jaar. U zult daar nu mee aan de slag moeten gaan. Zo kunt u werknemers die bij u in dienst treden en jonger zijn dan 18 jaar hierover informeren. Op dit moment zijn verzekeraars druk bezig met hun beleid en voorgenomen acties hieromtrent. Zodra dit duidelijk is, zullen wij naar verwachting in de loop van Q3 en Q4 contact met u hierover opnemen.