Ondersteuning OR

Als Ondernemingsraad (OR) heb je instemmingsrecht zodra de werkgever haar pensioenregeling wijzigt. De adviseurs van Strax Pensioen kunnen daarbij worden ingezet als onafhankelijke deskundige.

Een belangrijke taak

Als een werkgever haar pensioenregeling wijzigt, heeft de Ondernemingsraad (OR) een instemmingsrecht op grond van artikel 27 van de WOR. Het is een belangrijke taak van de OR om hier een goede invulling aan te geven. Daarom wordt meestal een pensioenspecialist in de arm genomen ter ondersteuning.

Met onze kennis en ervaring zijn wij goed in staat jouw OR te begeleiden. We staan je bij in het proces en de inhoud. We geven een oordeel over de actuariële waardering van de oude en de nieuw in te voeren pensioenregeling.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek