Nieuwsbrief

Wet toekomst pensioenen definitief aangenomen

Met de instemming van de Eerste Kamer op 30 mei 2023 is de Wet toekomst pensioenen definitief aangenomen. De meest ingrijpende herziening van het Nederlandse pensioenstelsel is daarmee een feit. 1 juli 2023 gaat de nieuwe in. Pensioenuitvoerders en werkgevers krijgen 4,5 jaar de tijd om alle pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dit geldt ook voor uw pensioenregeling.

Iedereen een pensioen op basis van beleggingen
Met het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen persoonlijke pensioenpot. Het geld in die pot wordt belegd en bij pensionering koopt de medewerker voor het opgebouwde bedrag een pensioenuitkering aan. Dat is voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking anders dan nu. Hun pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds. Zij krijgen veelal een gegarandeerde uitkering op pensioendatum toegezegd. Met de lage rente van de afgelopen jaren betekende deze zekerheid echter dat de pensioenfondsen geen financiële ruimte hadden voor indexatie. Enkele fondsen moesten het pensioen zelfs korten. Het nieuwe stelsel is flexibeler, waardoor er sneller ruimte is om de pensioenen te verhogen.

Ook gevolgen voor bestaande beleggingspensioenen
De meeste medewerkers die hun pensioen via een verzekeraar hebben geregeld, hebben al een eigen pensioenpot en een pensioen op basis van beleggingen. Maar ook voor deze groep heeft de Wet toekomst pensioenen gevolgen. De berekeningssystematiek verandert namelijk ook. In het huidige stelsel gaat het premiepercentage in de meeste gevallen omhoog naarmate een medewerker ouder wordt, via een zgn. ‘premiestaffel’. In het nieuwe stelsel is het premiepercentage voor iedereen hetzelfde. Ook uw pensioenregeling zal aangepast moeten worden.

Keuze; twee pensioenregelingen naast elkaar, of niet
Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat alle pensioenregelingen worden aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. Echter, bestaande pensioenregelingen op basis van beleggingen met een premiestaffel mogen ook na 1 januari 2028 blijven bestaan totdat de laatste medewerker, die aan deze regeling deelneemt, uit dienst is. Nieuwe medewerkers moeten verplicht instromen in een regeling die gebaseerd is op de uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen.
Voor werkgevers kan dit dus betekenen dat zij twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar hebben lopen. Wil de werkgever dit niet, dan zal hij of zij afspraken moeten maken met de bestaande medewerkers over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Nabestaandenpensioen eenvoudiger
Tot nu toe was het zo dat het verzekerde partner- en wezenpensioen afhankelijk was van het salaris, de gekozen franchise en het aantal dienstjaren tot aan de pensioendatum. Met de nieuwe wet wordt de hoogte van het partner- en wezenpensioen een percentage van het bruto jaarsalaris. Dit is een vereenvoudiging van de pensioenregeling waar geen overgangsrecht voor is toegestaan.

Overgangsperiode verlengd met een jaar
De wet gaat in op 1 juli 2023 maar er is een overgangsperiode van toepassing. Alle pensioenregelingen moesten uiterlijk 1 januari 2027 zijn aangepast. Minister Schouten heeft echter mondeling toegezegd dat de overgangsperiode met een jaar verlengd wordt. De uiterlijke ingangsdatum is dus 1 januari 2028.

Meer weten?
Als uw pensioenregeling bij ons is ondergebracht, hoeft u op dit moment niets te doen. Wij brengen per werkgever in kaart wat de impact is van de Wet toekomst pensioen en informeren u daarover. Wilt u nu al meer weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.